Licentie-aanbod

TTO Flanders geeft toegang tot de nieuwste technologieën en uitvindingen van de Vlaamse universiteiten en hun geassocieerde hogescholen. Voor het volledige aanbod aan octrooien kan je terecht op het FRIS onderzoeksportaal van de Vlaamse overheid.

Naar het FRIS onderzoeksportaal

Hier lichten we er alvast 10 recente licenties uit.

BetaSCREEN, een uniek in vitro platform voor geneesmiddelscreening bij diabetes (VUB - Diabetes Research Center)

Met 382 miljoen getroffen mensen wereldwijd, waarvan 56 miljoen in Europa, is diabetes een belangrijk gezondheidsprobleem waarvoor preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn. De voorkeursbehandeling is het behouden van de functionele massa van bètacellen en het herstellen ervan wanneer deze ontoereikend is.

VUB Gezondheidszorg

Verbindingen die de resistentie van gewassen tegen plantenziekten en plagen verhogen

We stellen een reeks nieuw geïdentificeerde chemische verbindingen voor die resistentie van planten en gewassen kunnen opwekken tegen verschillende schimmelziekten (bijv. Botrytis cinerea) en oomycetes (bijv. valse meeldauw) en insectenplagen. Deze verbindingen lokken de geïnduceerde weerstand (Induced Resistance, IR) van de plant uit, zonder het ziekte/pest veroorzakende organisme te doden. De reeks werd verkregen via een uitgebreide screening op IR-inducerend potentieel, waarvan één van de hits werd geselecteerd (K14) en de structuur verder werd geoptimaliseerd, wat resulteerde in de huidige reeks verbindingen. Het werkingsmechanisme van de best presterende elicitor van de serie werd ontrafeld.

KU Leuven Voeding & Landbouw

Op serum gebaseerde analyse van chronische systemische ontstekingen

Systemische ontstekingen op een laag niveau worden geassocieerd met een verhoogde incidentie van ontstekingsgerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten (HVZ), auto-immuunziekten, depressiestoornissen of obesitas-gerelateerde stofwisselingsziekten,…. pCRP is een bekende diagnostische marker voor ontstekingen en infecties en is tot op zekere hoogte in verband gebracht met veel van de met ontstekingen geassocieerde ziekten. Onlangs werd echter duidelijk dat een monomere CRP-isovorm de uitgesproken pro-inflammatoire isovorm van CRP is in plaats van de bekende pentamere pCRP.

Universiteit Hasselt Gezondheidszorg

Strain-Amplifying Transducer

Schade-identificatie in civiele techniekstructuren op basis van trillingen berust op de analyse van veranderingen in natuurlijke frequenties, dempingsfactoren of modale verplaatsingen. Desalniettemin staat de methode voor uitdagingen, aangezien deze parameters een lage gevoeligheid vertonen voor bepaalde soorten schade. Het monitoren van modale spanningen en krommingen met voldoende ruimtelijke resolutie wordt momenteel beperkt door de kleine spanningsniveaus die worden geïnduceerd tijdens omgevings- of operationele excitatie.

VUB Engineering

Draagbare patch voor tumorescentiemeting

Impotentie, of erectiestoornissen bij mannen (ED), wordt gedefinieerd als het onvermogen om een erectie te krijgen en te behouden die voldoende is voor geslachtsgemeenschap. Wereldwijd heeft ongeveer 50% van alle mannen boven de 50 jaar last van ED. Onze intern ontwikkelde smart patch maakt een continue kwaliteitsbeoordeling van de stijfheid en/of tumescentie van een penis mogelijk tijdens een penis opzwellende gebeurtenis. Het apparaat zou in eerste instantie mensen helpen die voortdurend of met tussenpozen geen erectie kunnen krijgen of behouden voor bevredigende seksuele penetratie, en dus lijden aan ED.

Universiteit Hasselt Materialen & Chemie

Berekening van logistieke ketenkosten voor interstedelijk en stedelijk transport

De Universiteit van Antwerpen (TPR) heeft geavanceerde instrumenten ontwikkeld voor het berekenen van kosten in de logistieke keten voor interstedelijk en stedelijk transport. Met deze technologie kunnen bedrijven zien welke vervoerswijze of combinatie van vervoerswijzen het meest kostenefficiënt is, zowel vanuit operationeel oogpunt als vanuit een maatschappelijk perspectief.

Universiteit Antwerpen Andere

Innovatief instrument voor scotopische elektroretinografie (ERG)

Tijdens scotopische elektroretinografie moeten patiënten gedurende 20 minuten in absolute duisternis blijven. In geval van anesthesie is het verduisteren van de operatiekamer en bewakingsschermen niet haalbaar vanwege veiligheidskwesties. Met de nieuw ontwikkelde lichtafschermingsbox kan de ERG-meting onder veilige omstandigheden worden uitgevoerd en in overeenstemming met de richtlijnen van de International Society for Clinical Electrophysiology.

Universiteit Antwerpen Gezondheidszorg

Een chimeer endolysine voor de bestrijding van streptokokken-mastitis bij runderen

Mastitis bij runderen, een ontsteking van de uier van de koe die meestal wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie, is economisch gezien de belangrijkste ziekte die melkvee treft. Bacteriofaag-afgeleide endolysinen ("enzy-biotica") krijgen steeds meer aandacht vanwege hun specificiteit, hoge dodingsefficiëntie, laag risico op ontwikkeling van resistentie en snelle afbraak in het milieu. We hebben een nieuw en krachtig endolysine, NC5, ontwikkeld. NC5 heeft het potentieel om AMR-streptokokken te doden, ook in rauwe melk, de bacteriële doding te versnellen, intracellulaire streptokokken te doden en door streptokokken gevormde biofilms te vernietigen.

Universiteit Gent Voeding & Landbouw

Veilige, effectieve orale antiparasitica tegen protozoaire infecties

De huidige antiprotozoaire behandelingen tegen protozoaire infecties zijn vaak ineffectief, vereisen een suboptimale toedieningsroute, leiden tot toenemende resistentie en er is bezorgdheid over hun toxiciteit (direct en indirect). Daarom zijn er nieuwe behandelingsopties nodig voor de behandeling van een grote verscheidenheid van protozoaire infecties. We hebben een purine nucleoside platform ontwikkeld in het Laboratorium voor Medicinale Chemie (Universiteit Gent), gebaseerd op bekende en nieuwe suiker- en purine ring scaffolds. We hebben aangetoond dat de analogen kunnen werken als antiprotozoaire middelen (voornamelijk tegen trypanosomen, maar ook tegen andere protozoa).

Universiteit Gent Voeding & Landbouw

Miconazol-geladen hydrogels met superieure fungicide en bactericide activiteit

Onderzoekers van de KU Leuven ontwikkelden een nieuwe hydrogel op basis van glycyrrhizine die 2% miconazol bevat voor de lokale behandeling van schimmel- en bacteriële (vaginale) infecties. Deze hydrogel heeft betere schimmeldodende eigenschappen dan Gyno Daktarin en is ook bacteriedodend.

KU Leuven
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën