Licentie-aanbod

Berekening van logistieke ketenkosten voor interstedelijk en stedelijk transport

De Universiteit van Antwerpen (TPR) heeft geavanceerde instrumenten ontwikkeld voor het berekenen van kosten in de logistieke keten voor interstedelijk en stedelijk transport. Met deze technologie kunnen bedrijven zien welke vervoerswijze of combinatie van vervoerswijzen het meest kostenefficiënt is, zowel vanuit operationeel oogpunt als vanuit een maatschappelijk perspectief.

Situatie vooraf

Er is al geruime tijd debat in de transportsector over modale verschuiving, meer specifiek waarom deze niet plaatsvindt. Ook zijn er veel innovatie-initiatieven in transport en logistiek overwogen en/of geprobeerd, waarvan er veel niet zijn gelukt. De redenen hiervoor zijn de volgende: de kosten van transportoperaties zijn het belangrijkste beslissingscriterium voor gebruikers. Hieronder vallen de kosten van tijd, die, samen met operationele kosten, worden aangeduid als de gegeneraliseerde transportkosten. Tot op heden was er geen algemeen geaccepteerd berekeningsinstrument dat het mogelijk maakt om de transportkosten van transportoperaties te meten, zowel op interstedelijk als stedelijk niveau, voor verschillende geografieën.

Technologie

Voor interstedelijk (intercontinentaal en continentaal) transport is TPR Chain Cost ontwikkeld als een model dat de gegeneraliseerde ketenkosten per TEU berekent vanaf een geselecteerd oorspronkelijk punt in het achterland. Dit via een vooraf gedefinieerde containerlus, naar een bestemmingspunt in een ander achterland. Het model is gecodeerd in C# en maakt gebruik van Microsoft Excel (data) en JMP11 (maps) als uitvoerformaten. De containerlus omvat het maritieme deel van de supply chain.

Vind hier meer informatie over de technologie. 

 

Over de onderzoekers - onderzoeksgroep

TPR (Departement Transport en Regionale Economie) zet zich in voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transporteconomie, logistiek en regionale economie. De missie is om transport en logistiek te verbeteren voor onze samenleving en het bedrijfsleven. Het onderzoek resulteert in theorieën, toepassingen en instrumenten om bestaande academische kennis, transportbeleid en supply chain-omgevingen te verbeteren. Daarom voert TPR innovatief en multidisciplinair onderzoek uit binnen een internationale context en organiseert educatieve programma's van bachelor- tot PhD-niveau. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën