Materialen & Chemie
Expertise

Materialen & Chemie

Innovatie in materialen en chemie transformeert industrieën. Baanbrekend onderzoek en doorbraken drijven vooruitgang in fabricage, duurzaamheid en productontwikkeling.

Nathalie Meyer

Integrated Sustainable Chemistry Antwerp (InSusChem)

InSusChem is een IOF valorisatieconsortium van de Universiteit van Antwerpen dat chemici, ingenieurs, economisch georiënteerde en milieugerichte onderzoekers verbindt in een geïntegreerd team van 15 professoren en hun onderzoeksgroepen. Het doel is om de impact te maximaliseren van sleuteltechnologieën voor duurzame chemie, materialen en reactoren die een cruciale rol kunnen spelen in de overgang naar een circulaire, efficiënte en koolstofneutrale economie.

Universiteit Antwerpen Nathalie Meyer
Elisabeth Levrau

Kwantitatieve industriële inspectie door middel van niet-invasieve beeldvorming (Q-INSPEX)

Het Q-INSPEX-technologieconsortium ondersteunt, bevordert en ontwikkelt innovatieve oplossingen op het gebied van niet-invasieve beeldvorming. Op deze manier helpen we bedrijven en organisaties wereldwijd met kwantitatieve inspectie door "onzichtbare informatie" bloot te leggen.

Universiteit Antwerpen Elisabeth Levrau
Marleen Claeys

Separation Technology & Economics and Policy making for sustainable Chemicals production

Het multidisciplinaire STEP-Chem consortium van de VUB draagt bij tot het versnellen van de innovatiecyclus van duurzame processen voor de chemische industrie, een belangrijke uitdaging die moet worden gerealiseerd tegen 2050, zo niet vroeger, in lijn met de Europese Green Deal 2030. STEP-Chem (Separation Technology & Economics and Policy making for sustainable Chemicals production) combineert daarom de expertise van het departement Chemische Technologie (CHIS) in scheidingstechnologie en procesintensificatie met de knowhow van het Institute for European Studies (IES) over beleidsvorming, economische modellering en diepgaande analyse van grondstoffen, productstromen en chemische processen op bedrijfs- en sectorniveau, om zo duurzaamheid in de chemische industrie op een holistische manier te dienen.

VUB Marleen Claeys
Marleen.Claeys@vub.be +32 479 17 47 98
Bart Van Duffel

Ameloot onderzoeksgroep

De Ameloot onderzoeksgroep is een materiaalchemiegroep die zich toelegt op het overschrijden van traditionele vakgrenzen. Ze streeft ernaar bruggen te slaan tussen het gevestigde gebruik van poreuze materialen, zoals adsorbanten en katalysatoren, en de werelden van micro-elektronica, diagnostiek en additive manufacturing.

 

KU Leuven Bart Van Duffel
bart.vanduffel@kuleuven.be +32 16 19 43 85
Bert Lagrain

Duurzame Processen en Katalyse (CSCE)

De missie van het CSCE is het produceren van kennis voor een beter begrip van de rol van heterogene katalyse in de opkomende circulaire en koolstofslimme economie. Als een groep academici, studenten en technici, geïnteresseerd en opgeleid in verschillende disciplines, zijn we zeer toegewijd aan het zoeken naar nieuwe katalyseoplossingen om de duurzame productie van chemicaliën en materialen te stimuleren en mogelijk te maken. CSCE-onderzoek bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel tot toegepast katalyseonderzoek, zowel in chemie als in engineering.

 

KU Leuven Bert Lagrain
bert.lagrain@kuleuven.be +32 16 32 16 27; +32 16 32 16 27
Haifeng Yuan

Moleculaire Visualisatie en Fotonica

De afdeling Moleculaire Visualisatie en Fotonica heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van nieuwe spectroscopische technieken en beeldvormingstechnieken. De divisie wil echter verder gaan dan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur of meetmethodes: ze wil deze inzetten om inzicht te krijgen in de functie van (bio)moleculen en (bio)materialen.

 

KU Leuven Haifeng Yuan
haifeng.yuan@kuleuven.be +32 16 32 58 93
Helge Pfeiffer

KUL-IA-NDT: Industrial Application of Nondestructive Testing and Material Characterisation @KU Leuven

Onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines aan de Associatie KU Leuven wijden zich aan onderzoek en valorisatie rond niet-destructief testen en gerelateerd materiaalonderzoek. Het KUL-IA-NDT-platform geeft een overzicht van hun activiteiten, om een mogelijke partner te vinden voor verdere samenwerking.

 

KU Leuven Helge Pfeiffer
helge.pfeiffer@kuleuven.be +32 16 32 12 32; +32 16 32 13 14
Peter Tom Jones

KU Leuven Instituut voor Duurzame Metalen en Mineralen (SIM²)

De missie van SIM² KU Leuven is het ontwikkelen, organiseren en implementeren van probleemgedreven, wetenschappelijk onderzoek en toekomstgericht onderwijs, dat bijdraagt tot de milieuvriendelijke productie en recyclage van metalen, mineralen en technische materialen, ter ondersteuning van de overgang naar een klimaatvriendelijke, circulaire economie.

SIM² KU Leuven ontwerpt, onderzoekt en exploiteert daarom selectieve en efficiënte processen voor de exploratie, extractie, recuperatie, recyclage en raffinage van (basis- en kritieke) metalen en mineralen, alsook voor de upcycling van primaire en secundaire grondstoffen en de re- en demanufacturing van end-of-life complexe metaalhoudende producten.

 

KU Leuven Peter Tom Jones
peter.jones@kuleuven.be +32 16 32 12 13; +32 16 32 13 14
Quinten Van Avondt

BlueApp: Pre-incubator en open-innovatiehub voor duurzame chemie en materialen

BlueApp werkt aan oplossingen voor een koolstofneutrale toekomst door start-ups, bedrijven en expertise van de Universiteit Antwerpen samen te brengen. Dit door start-ups in staat te stellen om veelbelovende technologieën te ontwikkelen, op te schalen en te demonstreren door ruimte, academische know-how en diensten aan te bieden. BlueApp helpt bedrijven hun uitdagingen in duurzame chemie aan te gaan in samenwerkingsprojecten.

Universiteit Antwerpen Quinten Van Avondt
Lieve De Doncker

Imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Universiteit Hasselt Lieve De Doncker
Nele Ameloot

BioMolecules

Het valorisatieconsortium BioMolecules omvat 25 onderzoeksgroepen die zich concentreren op industriële biotechnologie. Deze groepen benutten micro-organismen als mini-chemische fabrieken voor de productie van een breed scala aan producten, met toepassingen in sectoren zoals voeding, veevoeding, platformchemicaliën, specialty chemicals, cosmetica en waterzuivering. Een sleutelrol binnen dit consortium is weggelegd voor synthetische biologie en biocatalyse, essentieel voor het ontwikkelen van innovatieve productiemethoden. Daarnaast is groene chemie een belangrijke tool om deze processen duurzamer en meer milieubewust te maken.

Universiteit Gent Nele Ameloot
nele.ameloot@ugent.be +32 483 44 99 68
An Van Den Bulcke

ChemTech Life Science

ChemTech Life Science is het valorisatieconsortium voor chemie van de Universiteit Gent, ook wel een IOF (Industrieel Onderzoeksfonds) consortium genoemd. Het richt zich op projecten en onderzoeksresultaten die inspelen op een onbeantwoorde behoefte in de markt en die kunnen leiden tot industriële toepassingen. ChemTech Life Science coördineert de valorisatie van chemietechnologieën. Het wil het knooppunt zijn voor industriële samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen die zich bezighouden met chemie en bedrijven die op zoek zijn naar chemische expertise. Op deze manier faciliteert en coördineert ChemTech Life Science het opzetten van industriële projecten en beheert het een strategische IP-portefeuille en de bijbehorende licentiemogelijkheden. ChemTech Life Science kan de toegangspoort zijn tot deelname aan een netwerk van hoogwaardige R&D in verschillende onderzoeksprogramma's op nationaal en internationaal niveau.

Universiteit Gent An Van Den Bulcke
an.vandenbulcke@ugent.be +32 474 81 23 81
Karen Hemelsoet

Metals

Metals is het Europese technologiecentrum voor metalen R&D aan de Universiteit Gent. Onze expertise reikt van fundamenteel materiaalonderzoek tot toepassingsgericht ontwerpen van grote constructies. We richten ons op duurzame materialen en rationeel materiaalgebruik, en metalen in de energietransitie en elektrificatie.

Universiteit Gent Karen Hemelsoet
karen.hemelsoet@ugent.be +32 484 69 04 34
Steven Van Hoof

Imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Universiteit Hasselt Steven Van Hoof
Ilse Christiaens

Composites

De onderzoekers binnen het valorisatieconsortium Composites focussen zich op mechanisch testen en modelleren van (vezelversterkte) polymeren, polymeer-recyclage en verwerking, additive manufacturing en niet-destructief onderzoek.

Universiteit Gent Ilse Christiaens
ilse.christiaens@ugent.be +32 487 46 97 78
Nathan De Geyter

EoW

Het multidisciplinaire consortium EoW - End-of-Waste aan de AUGent (Associatie Universiteit Gent) brengt 35+ onderzoeksgroepen samen binnen het domein van de circulaire bioeconomie, met als doel biomassa en organische nevenstromen te transformeren in waardevolle grondstoffen en biogebaseerde toepassingen via publiek-private samenwerkingen in de (dieren-)voeding, waterzuivering, (agro-)chemie, materialen en energie.

Universiteit Gent Nathan De Geyter
nathan.degeyter@ugent.be +32 9 264 60 16
Stijn Matthys

DuraBUILDmaterials

DuraBUILDmaterials - DBm is een netwerk van onderzoeksteams aan de Universiteit Gent, die expertise op het gebied van duurzame bouwmaterialen en constructies bundelen. Het DBm kennis- en technologieoverdrachtcluster is uw toegangspoort tot de innovatie-, technologieoverdracht- en industriële samenwerkingsactiviteiten van de Universiteit Gent op het gebied van de bouw en de gebouwde omgeving. Het doel van DBm is om recente originele onderzoeksresultaten te valideren en kennisoverdrachtsactiviteiten en onderzoekssamenwerking met de industrie te faciliteren, om zo innovatie en ontwikkeling in de bouwsector te ondersteunen. Het DBm-cluster ondersteunt en zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven.

Universiteit Gent Stijn Matthys
Stijn.Matthys@UGent.be +32 477 65 05 21
Valentina Goftman

ChemTech

ChemTech coördineert de valorisatie van Chemische Technologieën. Het wil het middelpunt zijn van industriële samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen die zich bezighouden met chemie en bedrijven die op zoek zijn naar chemische expertise. Op deze manier faciliteert en coördineert ChemTech het opzetten van industriële projecten en beheert het een strategische IP-portfolio en de licentiemogelijkheden ervan.

Universiteit Gent Valentina Goftman
Valentina.Goftman@UGent.be +32 9 264 44 21
Lieva Van Langenhove

TEX IS MORE

TEX IS MORE is een valorisatieconsortium van de Associatie Universiteit Gent. Onze primaire focus ligt op bedrijfsontwikkeling ten behoeve van alle segmenten in de textielindustrie. TEX IS MORE bouwt bruggen tussen academisch onderzoek en industriële toepassingen in textiel. Wij creëren oplossingen voor de behoeften van (eind)gebruikers vanuit technologisch en zakelijk perspectief. TEX IS MORE is een katalysator voor textielinnovaties waar mens, dier en natuur profijt van hebben.

Universiteit Gent Lieva Van Langenhove
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën