Materialen & Chemie
Expertise

Materialen & Chemie

Innovatie in materialen en chemie transformeert industrieën. Baanbrekend onderzoek en doorbraken drijven vooruitgang in fabricage, duurzaamheid en productontwikkeling.

Nathalie Meyer

Integrated Sustainable Chemistry Antwerp (InSusChem)

InSusChem is een IOF valorisatieconsortium van de Universiteit van Antwerpen dat chemici, ingenieurs, economisch georiënteerde en milieugerichte onderzoekers verbindt in een geïntegreerd team van 15 professoren en hun onderzoeksgroepen. Het doel is om de impact te maximaliseren van sleuteltechnologieën voor duurzame chemie, materialen en reactoren die een cruciale rol kunnen spelen in de overgang naar een circulaire, efficiënte en koolstofneutrale economie.

Universiteit Antwerpen Nathalie Meyer
Elisabeth Levrau

Kwantitatieve industriële inspectie door middel van niet-invasieve beeldvorming (Q-INSPEX)

Het Q-INSPEX-technologieconsortium ondersteunt, bevordert en ontwikkelt innovatieve oplossingen op het gebied van niet-invasieve beeldvorming. Op deze manier helpen we bedrijven en organisaties wereldwijd met kwantitatieve inspectie door "onzichtbare informatie" bloot te leggen.

Universiteit Antwerpen Elisabeth Levrau
Marleen Claeys

Separation Technology & Economics and Policy making for sustainable Chemicals production

Het multidisciplinaire STEP-Chem consortium van de VUB draagt bij tot het versnellen van de innovatiecyclus van duurzame processen voor de chemische industrie, een belangrijke uitdaging die moet worden gerealiseerd tegen 2050, zo niet vroeger, in lijn met de Europese Green Deal 2030. STEP-Chem (Separation Technology & Economics and Policy making for sustainable Chemicals production) combineert daarom de expertise van het departement Chemische Technologie (CHIS) in scheidingstechnologie en procesintensificatie met de knowhow van het Institute for European Studies (IES) over beleidsvorming, economische modellering en diepgaande analyse van grondstoffen, productstromen en chemische processen op bedrijfs- en sectorniveau, om zo duurzaamheid in de chemische industrie op een holistische manier te dienen.

VUB Marleen Claeys
Marleen.Claeys@vub.be +32 479 17 47 98
Bart Van Duffel

Ameloot onderzoeksgroep

De Ameloot onderzoeksgroep is een materiaalchemiegroep die zich toelegt op het overschrijden van traditionele vakgrenzen. Ze streeft ernaar bruggen te slaan tussen het gevestigde gebruik van poreuze materialen, zoals adsorbanten en katalysatoren, en de werelden van micro-elektronica, diagnostiek en additive manufacturing.

 

KU Leuven Bart Van Duffel
bart.vanduffel@kuleuven.be +32 16 19 43 85
Bert Lagrain

Duurzame Processen en Katalyse (CSCE)

De missie van het CSCE is het produceren van kennis voor een beter begrip van de rol van heterogene katalyse in de opkomende circulaire en koolstofslimme economie. Als een groep academici, studenten en technici, geïnteresseerd en opgeleid in verschillende disciplines, zijn we zeer toegewijd aan het zoeken naar nieuwe katalyseoplossingen om de duurzame productie van chemicaliën en materialen te stimuleren en mogelijk te maken. CSCE-onderzoek bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel tot toegepast katalyseonderzoek, zowel in chemie als in engineering.

 

KU Leuven Bert Lagrain
bert.lagrain@kuleuven.be +32 16 32 16 27; +32 16 32 16 27
Haifeng Yuan

Moleculaire Visualisatie en Fotonica

De afdeling Moleculaire Visualisatie en Fotonica heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van nieuwe spectroscopische technieken en beeldvormingstechnieken. De divisie wil echter verder gaan dan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur of meetmethodes: ze wil deze inzetten om inzicht te krijgen in de functie van (bio)moleculen en (bio)materialen.

 

KU Leuven Haifeng Yuan
haifeng.yuan@kuleuven.be +32 16 32 58 93
Helge Pfeiffer

KUL-IA-NDT: Industrial Application of Nondestructive Testing and Material Characterisation @KU Leuven

Onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines aan de Associatie KU Leuven wijden zich aan onderzoek en valorisatie rond niet-destructief testen en gerelateerd materiaalonderzoek. Het KUL-IA-NDT-platform geeft een overzicht van hun activiteiten, om een mogelijke partner te vinden voor verdere samenwerking.

 

KU Leuven Helge Pfeiffer
helge.pfeiffer@kuleuven.be +32 16 32 12 32; +32 16 32 13 14
Peter Tom Jones

KU Leuven Instituut voor Duurzame Metalen en Mineralen (SIM²)

De missie van SIM² KU Leuven is het ontwikkelen, organiseren en implementeren van probleemgedreven, wetenschappelijk onderzoek en toekomstgericht onderwijs, dat bijdraagt tot de milieuvriendelijke productie en recyclage van metalen, mineralen en technische materialen, ter ondersteuning van de overgang naar een klimaatvriendelijke, circulaire economie.

SIM² KU Leuven ontwerpt, onderzoekt en exploiteert daarom selectieve en efficiënte processen voor de exploratie, extractie, recuperatie, recyclage en raffinage van (basis- en kritieke) metalen en mineralen, alsook voor de upcycling van primaire en secundaire grondstoffen en de re- en demanufacturing van end-of-life complexe metaalhoudende producten.

 

KU Leuven Peter Tom Jones
peter.jones@kuleuven.be +32 16 32 12 13; +32 16 32 13 14
Quinten Van Avondt

BlueApp: Pre-incubator en open-innovatiehub voor duurzame chemie en materialen

BlueApp werkt aan oplossingen voor een koolstofneutrale toekomst door start-ups, bedrijven en expertise van de Universiteit Antwerpen samen te brengen. Dit door start-ups in staat te stellen om veelbelovende technologieën te ontwikkelen, op te schalen en te demonstreren door ruimte, academische know-how en diensten aan te bieden. BlueApp helpt bedrijven hun uitdagingen in duurzame chemie aan te gaan in samenwerkingsprojecten.

Universiteit Antwerpen Quinten Van Avondt
Lieve De Doncker

Imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Universiteit Hasselt Lieve De Doncker
Steven Van Hoof

Imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Universiteit Hasselt Steven Van Hoof
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën