ICT & elektronica
Expertise

ICT & elektronica

Innovatie in ICT & elektronica drijft de wereld vooruit. Onze baanbrekende technologieën veranderen de manier waarop we communiceren, werken en leven, en zorgen voor een veelbelovende toekomst vol mogelijkheden.

Mieke Haesen

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

Als informatica onderzoekscentrum, voert het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) van Universiteit Hasselt onderzoek in vijf onderzoekslijnen: Visual Computing, Networked and Secure Systems, Intelligible Interactive Systems, Computational Science en Computational Design and Fabrication. Precies op de breuklijn van die verschillende informaticadomeinen - waar onze expertises elkaar raken - creëren we het liefst meerwaarde. Want expertises bundelen, is impact verdubbelen.

Universiteit Hasselt Mieke Haesen
Bart Braem

IDLab

IDLab is een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen en imec die zich richt op de meest uitdagende problemen waarmee de industrie wordt geconfronteerd om digitale transformatie te realiseren, waarbij connectiviteit wordt vergroot en waardevolle inzichten uit data worden gehaald.

Universiteit Antwerpen Bart Braem
Fatma Bozyigit

Cyber-fysieke systemen voor het tijdperk van Industrie 4.0 (NEXOR)

NEXOR is een IOF-consortium dat zich bezighoudt met uitdagingen op het gebied van product- en productieontwerp voor high tech systemen, de zogenaamde cyber-fysieke systemen.

Binnen Nexor reageren we op de Industriële Revolutie 4.0 en ontwerpen we slimme, op maat gemaakte, lot-size-1, aanpasbare en duurzame oplossingen. We werken rechtstreeks samen met industriële partners en richten spin-offs op.

In de afgelopen jaren heeft Nexor actief verschillende technologieën ontwikkeld en heeft een klein portfolio van actieve octrooien. Naast ons werk aan oplossingen voor Industrie 4.0, hebben onze onderzoekers gewerkt aan specifieke technologieën als reactie op de Covid-19 pandemie.

Universiteit Antwerpen Fatma Bozyigit
Leander Schietgat

AI Lab - RAINBOW

Het IOF GEAR-project "Responsible AI for a smart connected world" is een gezamenlijk initiatief van drie VUB-onderzoeksgroepen: het Artificial Intelligence Laboratory, het Data Analytics Lab en Digital Mathematics. Ons doel is om bedrijven te helpen innovatiever te worden en hun uitmuntendheid te verhogen via het potentieel van AI. We richten ons op dynamische leeralgoritmen die actief interageren met gebruikers en die niet alleen leren van gegevens maar ook intelligente beslissingen nemen.

VUB Leander Schietgat
leander.schietgat@vub.be +32 2 629 12 41
Bugra Ersu

ETRO Engineering ICT & Electronics

Als belangrijke industriële onderzoekspool - die zeven spin-off bedrijven heeft voortgebracht - en groep van uitmuntendheid in Fundamenteel Onderzoek, is ETRO een betrouwbare partner voor de lokale en internationale industrie, openbare diensten en ziekenhuizen. De multidisciplinaire onderzoeksgroep van meer dan 120 mensen laat zich inspireren door onontgonnen technische knelpunten op het raakvlak van verschillende toepassingsdomeinen: gezondheidszorg, auto's, media, bewaking, beveiliging, openbare veiligheid, teledetectie, energie, telecommunicatie, creatieve industrieën enz. Het is hun ambitie om een impact te hebben op de transformatieprocessen van de kennismaatschappij.

VUB Bugra Ersu
bersu@etrovub.be +32 483 25 48 19
Dave Singelée

Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie (COSIC)

COSIC richt zich op de bescherming van digitale informatie. Onze groep ontwikkelt geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen om gegevens in de cloud en in het Internet of Things (IoT) te beschermen en om de privacy van gebruikers te beschermen. We creëren nieuwe cryptografische algoritmen en protocollen, en ontwikkelen efficiënte en veilige implementaties in software en hardware.

Medewerkers van COSIC hebben de wereldwijde AES-standaard voor encryptie gemaakt die gebruikt kan worden om informatie van de Amerikaanse overheid tot op top secret niveau te beschermen. Een speciale AES-instructie is toegevoegd aan alle x86-processorchips van Intel en AMD en aan veel ARM-chips. Dat betekent dat AES wereldwijd miljarden laptops, mobiele telefoons en elektronische apparaten beschermt.

 

KU Leuven Dave Singelée
dave.singelee@kuleuven.be +32 16 32 10 27; +32 16 32 10 50
David Maes

MICAS - KU Leuven

Via onderzoek definieert en beantwoordt MICAS fundamentele uitdagingen op het gebied van chip design en genereert het doorbraken die nieuwe oplossingen mogelijk maken op basis van micro-elektronica, zowel in de academische wereld als in de industrie.

MICAS is uniek in de brede waaier van onderzoeksactiviteiten waarop het zich richt, gaande van conceptueel blue-sky onderzoek, over toegepast onderzoek, tot partnerspecifiek industrieel onderzoek. In elke fase van die pijplijn doorloopt het onderzoek alle stappen van de ontwerpcyclus: van conceptualisatie en architectuur op systeemniveau, over chip- en sensorontwerp en -implementatie, tot fabricage, verpakking en karakterisatie.

Op die manier gaat het oorspronkelijke idee in een opwaartse spiraal naar het uiteindelijke doel: het creëren van impact, zowel op academisch als op sociaaleconomisch niveau.

 

KU Leuven David Maes
david.maes@kuleuven.be +32 16 37 70 00; +32 476 268 756
Greet Bilsen

Leuvens Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie (LICT)

De missie van het Leuvens Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie (LICT) is het coördineren en bevorderen van onderzoek op topniveau naar het ontwerp en de toepassing van ICT-systemen (informatie- en communicatietechnologie), zowel hardware als software, om tegemoet te komen aan maatschappelijke en industriële behoeften, om het leven van mensen comfortabeler en veiliger te maken, om onze gezondheid te verbeteren en om energie en het milieu te sparen.

De multidisciplinaire expertise kan worden toegepast in (industriële) onderzoeksprojecten, bilateraal en/of in een Vlaams of Europees financieringskader. Toegang tot state-of-the-art onderzoeksinformatie zal beschikbaar worden gesteld via directe contacten, workshops en seminars.

 

KU Leuven Greet Bilsen
greet.bilsen@kuleuven.be +32 16 32 55 28; +32 16 37 40 85; +32 475 568 200
Sam Michiels

Gedistribueerde en Veilige Software (DistriNet)

Bij DistriNet doen we onderzoek van wereldklasse op het gebied van veilige software, gedistribueerde software en software engineering. Onze onderzoekers bestrijken een breed scala aan onderwerpen, vaak toegepast op thema's zoals smart cities, e-health, financiën, logistiek, telecommunicatie en industrie 4.0.

Onze onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in de top van het vakgebied. We hebben een sterke staat van dienst in het opzetten van partnerschappen met de industrie, de overheid en openbare diensten, om ervoor te zorgen dat onze onderzoeksresultaten een praktische en reële impact hebben.

Samen met CiTiP en COSIC vormt DistriNet een internationaal erkende coalitie op het gebied van beveiligings- en privacyonderzoek.

 

KU Leuven Sam Michiels
sam.michiels@kuleuven.be +32 16 32 70 68
Wannes Meert

Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie (DTAI)

Onderzoekers van DTAI werken aan een breed scala van onderzoeksonderwerpen:

KU Leuven Wannes Meert
wannes.meert@kuleuven.be +32 16 37 25 66; +32 16 32 77 00
Steven Palmaers

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

Als informatica onderzoekscentrum, voert het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) van Universiteit Hasselt onderzoek in vijf onderzoekslijnen: Visual Computing, Networked and Secure Systems, Intelligible Interactive Systems, Computational Science en Computational Design and Fabrication. Precies op de breuklijn van die verschillende informaticadomeinen - waar onze expertises elkaar raken - creëren we het liefst meerwaarde. Want expertises bundelen, is impact verdubbelen.

Universiteit Hasselt Steven Palmaers
Jeroen De Maeyer

M&F

Machineries & Factories (M&F) is actief op het gebied van smart motion producten zoals robotica, on- & off-road voertuigen, industriële apparatuur en aandrijflijnen voor (hernieuwbare) energiesystemen; en slimme productiesystemen zoals flexibele assemblagelijnen, batch- en continue processen. Door gebruik te maken van onze diepgaande kennis op het gebied van elektromechanische systemen en industriële systeemtechniek, evenals bedrijfseconomie, omarmen we de Industrie 4.0-context, aangedreven door digitalisering en digital twin-technologie.

Universiteit Gent Jeroen De Maeyer
jeroen.demaeyer@ugent.be +32 471 58 88 32
Filip Louagie

INDATA

Het onderzoek van INDATA - Internet & Data Lab, richt zich op internettechnologieën en datawetenschap: communicatiesystemen, hogesnelheids- en laagvermogennetwerken, gedistribueerde computers en multimediaverwerking, machinaal leren, kunstmatige intelligentie en websemantiek. Wij vertegenwoordigen 400 onderzoekers die werkzaam zijn in belangrijke expertisedomeinen, variërend van IOT, machinaal leren en datamining, semantische intelligentie, multimediaverwerking tot supersnel ontwerp van optische transceivers, elektromagnetisme, antenneontwerp, draadloze netwerken en cloud- en big data-infrastructuren. We passen ons onderzoek toe in verschillende domeinen: productie (industrie 4.0), woningen & gebouwen, gezondheid & welzijn, media, steden, mobiliteit & logistiek, energie, bio-informatica, telecommunicatie & datacom, cloudtechnologieën.

Universiteit Gent Filip Louagie
filip.louagie@ugent.be + 32 9 331 49 12
Arne Dormaels

i4S

i4S Smart Solutions for Secure Societies is een multidisciplinair valorisatieconsortium dat de AUGent expertise uit alfa-, bèta- en gamma-disciplines rond criminaliteit en veiligheid, technologie, digitalisering en privacy samenbrengt. Het consortium verenigt onderzoekers van zes faculteiten en acht vakgroepen van de UGent en twee hogescholen in hun streven naar “smart solutions for secure societies” en vertegenwoordigt zo 18 onderzoeksgroepen, -instituten en consortia met in totaal meer dan 100 onderzoekers. i4S is gevormd in reactie en anticipatie op een omvangrijke en snelgroeiende criminaliteits- en veiligheidsmarkt waarin technologie en digitalisering zowel een grote uitdaging vormen als een innovatieve oplossing bieden.

Universiteit Gent Arne Dormaels
arne.dormaels@ugent.be +32 497 64 92 25
Frederik Leys

e-poly

e-poly - center for advanced polymer-based microsystems and applications richt zich op de commercialisering van het microsysteemonderzoek aan de Universiteit Gent. Microsystemen zijn kleine, complexe vaak autonome (opto-)elektronische systemen waarvan de kleinst gecontroleerde kenmerken zich op een micron- of zelfs nanoschaal bevinden. E-poly brengt enerzijds een aantal complementaire technologiegroepen samen, en anderzijds een aantal toepassingsgerichte groepen die binnen de Universiteit Gent aan de spits staan van het verkennen van de mogelijkheden van microsysteeminnovaties. E-poly is in die zin een verticaal geïntegreerde business unit die multidisciplinair en ook translationeel onderzoek aanmoedigt: nieuwe technologieconcepten kunnen samen met de toepassingspartners gedefinieerd en in een vroeg stadium getest worden. Op die manier zorgt e-poly ervoor dat generiek technologieonderzoek wordt gericht op zeer relevante mogelijke toepassingen.

Universiteit Gent Frederik Leys
Frederik.Leys@UGent.be +32 9 264 66 23
Ljiljana Platisa

i-KNOW

i-KNOW - Innovation Centre for Intelligent Information Processing is een dynamisch IOF valorisatieconsortium aan de Universiteit Gent en bevordert innovatie in gegevensverwerking en interpretatie. Ons multidisciplinaire team staat aan de voorhoede van technologie gerelateerd aan gegevens, met expertise in computersystemen, big data-beheer, intelligente gegevensanalyse, algoritmes voor datafusie, machine learning en artificiële intelligentie. Onze focus ligt op baanbrekende toepassingen in autonome systemen, zoals vliegende en onderwaterdrones, evenals slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen. Naast onderzoekssamenwerking streven we actief naar partnerschappen met de industrie, beleidsmakers en de overheid om ervoor te zorgen dat ons onderzoek tastbare impact heeft in de echte wereld.

Universiteit Gent Ljiljana Platisa
ljiljana.platisa@ugent.be +32 488 57 92 44
Eva Ryckeboer

NB-photonics

NB-photonics - Centrum voor Nano- en Biophotonica is de one-stop-shop voor fotonicatechnologie aan de Universiteit Gent. Wij leveren diensten aan de academische wereld en de industrie, geven trainingen en gaan multidisciplinaire samenwerkingen aan. Onze samenleving wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen zoals kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg, schone en hernieuwbare energie en efficiënte ICT. Key Enabling Technologies (KET's) binnen de fotonica, nanotechnologie en biotechnologie hebben het potentieel om oplossingen te helpen bieden. De ingewikkelde aard van de uitdagingen die voor ons liggen, vereisen een multidisciplinaire aanpak. NB-Photonics lost dergelijke uitdagingen op en biedt training via de expertise van onze leden en hun faciliteiten in combinatie met de academische wereld en de industrie

Universiteit Gent Eva Ryckeboer
Eva.Ryckeboer@UGent.be +32 9 264 33 33
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën