Gezondheidszorg
Expertise

Gezondheidszorg

Innovatie in de gezondheidszorg verandert levens. Door geavanceerde technologie en nieuwe benaderingen worden zorg en behandelingen effectiever en toegankelijker dan ooit tevoren.

An Voets

Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut is een multidisciplinair instituut van Universiteit Hasselt waar high-end technologieën worden gebruikt om nieuwe inzichten te verkrijgen in drie ziektedomeinen: immunologie, neurowetenschappen en hart -en vaatziekten.

Meer in detail streven wij ernaar om:

 • Risicofactoren te indentificeren die mensen doorheen hun hele leven vatbaar maken voor het ontwikkelen van ziekten
 • Betere inzichten te krijgen in ziektemechanismen
 • Ziekteactiviteit beter te monitoren
 • Strategieën te bedenken om ziekten te beheersen, behandelen of zelfs te voorkomen

Universiteit Hasselt An Voets
Freddy Van Goethem

Brussels Liver Research to Valorisation (B-Liver)

Het Brussels Liver Research to Valorisation Consortium (B-Liver) brengt de complementaire expertise in levercelbiologie, pathologie en toxicologie samen van de leveronderzoeksgroepen IVTD en LIVR aan de Vrije Universiteit Brussel. De kernmissie van B-Liver is stevig geworteld in gevestigde modellen en technologie. Toch waagt het zich ook aan opkomende innovaties met een hoger risico, gericht op het bevorderen van levermodellering, het voorspellen van toxiciteit en het ontwikkelen van therapeutische strategieën voor leveraandoeningen.

VUB Freddy Van Goethem
Geert Raes

Integral - Immunotherapy

Immunotherapie, waaronder vaccins, chimere antigeen receptor (CAR) T-cellen en checkpointblokkers, heeft buitengewone klinische resultaten opgeleverd bij subgroepen van kankerpatiënten. Toch hebben een aantal patiënten geen baat bij immunotherapie, wat de noodzaak onderstreept van strategieën om het resultaat te verbeteren. Het INTEGRAL platform ("Integrating a multimodal approach to address current challenges in immunotherapy") combineert het complementaire aanbod van expertise, knowhow, kennis en technologieën afkomstig van de VUB ICMI, CMIM en LMCT laboratoria, om dit probleem aan te pakken door tools aan te bieden voor het combineren van immuunactivering (ACTIVATIE) met het negeren van immunosuppressieve signalen (MODULATIE), het sturen van geneesmiddelenontwikkeling (cellulaire en moleculaire MODE OF ACTION analyse) en het aansturen van patiëntenselectie en het monitoren van de therapierespons (via in vivo IMAGING).

VUB Geert Raes
geert.raes@vub.be +32 2 629 19 78
Rik van Heijningen

NLITE - Imaging

Tijdens (kanker)operaties kan de chirurg alleen vertrouwen op visuele inspectie. NLITE wil nieuwe intraoperatieve beeldvormingstoepassingen onderzoeken op basis van FLT (fluorescentielevensduur) en nanobody-gebaseerde moleculaire fluorescentietracers. Meer specifiek probeert het een uniek FLT-beeldvormingssysteem met videosnelheid te ontwikkelen dat de toepassingen van de klinisch beschikbare fluorescerende kleurstoffen zal verbeteren of dat kan worden gebruikt in combinatie met specifieke op nanobodies gebaseerde tracers. Uiteindelijk zal dit de chirurgische nauwkeurigheid verbeteren, de besluitvorming per patiënt beïnvloeden en de chirurgisch geïnduceerde bijwerkingen verminderen.

VUB Rik van Heijningen
Rik.Van.Heijningen@vub.be +32 2 629 29 31
Filip Legein

Microfluids - µFlow

De µFlow Cell richt zich op medische, farmaceutische en biotechnologische toepassingen en streeft naar samenwerking met de industrie langs drie routes:
1. ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve microfluïdische oplossingen binnen de kernonderzoekslijnen van het consortium
2. microfluïdische apparaten en microreactoren fabriceren en valideren, van prototype tot kleine industriële series
3. functionele micropartikels ontwikkelen en produceren, zoals biomaterialen voor therapeutische of diagnostische procedures, van laboratorium tot kleine industriële schaal.
De µFlow Cell heeft een toegewijd team van experts en technici met toegang tot interne en externe cleanroomfaciliteiten die zijn uitgerust met geavanceerde micro- en nanofabricageprocessen.

VUB Filip Legein
filip.legein@vub.be + 32 473 42 17 50
Thomas Barlow

Peptidomimetic TheranOstics develoPment and GMP prodUctioN platform (TOPGUN)

Het doel van het TOPGUN-programma is tweeledig. Ten eerste de ontwikkeling van nieuwe peptide-gebaseerde moleculen die gebruikt kunnen worden in kankerdiagnostiek. Ons doel is om deze moleculen te ontwikkelen door bestaande nanobodies (single-domain camelid antilichamen) te vertalen naar peptide-gebaseerde therapeutica, die kleiner, goedkoper en makkelijker te produceren zijn. We willen deze zo ontwerpen dat ze de functionele activiteit van de nanobodies waarvan ze zijn afgeleid behouden of verbeteren. Op die manier worden de nadelen van nanobodies verminderd of geëlimineerd en worden de kosten om zulke moleculen klinisch te produceren en te gebruiken aanzienlijk verlaagd. Ten tweede, als een gedeeltelijk gelinkt valorisatietraject, willen we de faciliteiten van de Brussels Imaging Pharmacy (BIP) gebruiken en valoriseren zodat ze gebruikt kunnen worden door onderzoeksgroepen en/of bedrijven in Vlaanderen en daarbuiten voor Radiofarmacie die niet mogelijk zou zijn in hun eigen f

VUB Thomas Barlow
Thomas.Barlow@vub.be + 32 2 629 32 92
Jorne Laton

NEUR-o-AIMS

Het NEUR-o-AIMS consortium richt zich op het verbeteren van de voorspelling van cognitieve achteruitgang bij neurodegeneratieve en cerebrovasculaire hersenziekten door de ontwikkeling van nieuwe bio markers die het mogelijk maken om de onderliggende ziekteprocessen beter te begrijpen. Op deze manier wil het NEUR-o-AIMS consortium de resultaten van deze fundamentele onderzoekslijnen vertalen naar betere diagnostische instrumenten, de identificatie van aangrijpingspunten voor medicijnen en verbeterde behandelingsmogelijkheden.

VUB Jorne Laton
Annelii Ny

Laboratory for Molecular Biodiscovery

Het Laboratory for Molecular Biodiscovery is geïnteresseerd in de identificatie en validatie van nieuwe kleine moleculen met een significant farmacologisch potentieel met behulp van een zebravis-gebaseerd platform, met een bijzondere interesse in kleine moleculen uit natuurlijke bronnen. Het lab heeft grote inspanningen geleverd om hits te vinden met nieuwe chemische structuren op het gebied van epilepsie en BMP/Wnt signalering.

 

KU Leuven Annelii Ny
annelii.ny@kuleuven.be +32 16 37 71 97
Babs Weyn

Medical Imaging Research Center (MIRC)

Het Medical Imaging Research Center is een interdisciplinair onderzoekscentrum met een centrale locatie in het academisch ziekenhuis Gasthuisberg. Het wordt omringd door de verschillende klinische beeldvormingsafdelingen waardoor het gemakkelijk toegang heeft tot de state-of-the-art beeldvormingsapparatuur en patiëntgegevens. De focus ligt op fundamenteel en translationeel onderzoek op het gebied van medische beeldvorming en beeldverwerking.

 

KU Leuven Babs Weyn
barbara.weyn@kuleuven.be +32 16 34 89 92
Bart De Greef

Cardiovascular Imaging & Dynamics

Het laboratorium voor Cardiovascular Imaging & Dynamics richt zich op het ontwikkelen, valideren en toepassen van nieuwe beeldvormingsmethodologieën die inzicht kunnen verschaffen in de (patho)fysiologie van het hart en kunnen bijdragen tot een betere diagnose en therapie van de individuele hartpatiënt. Omdat het zich in het hart van de klinische beeldvormingsmodaliteiten van het universitair ziekenhuis bevindt, is de toegang tot beeldvormingsgegevens en scanners zeer gemakkelijk.

 

KU Leuven Bart De Greef
bart.degreef@kuleuven.be +32 16 34 33 08
Christopher Cawthorne

Molecular Imaging Research and Clinic Leuven (MIRaCLe)

MIRaCLe (Molecular Imaging Research and Clinic Leuven) is een excellentiecentrum voor preklinische en klinische moleculaire beeldvorming en biedt een geïntegreerde aanpak gaande van tracerontwikkeling, over GMP-productie tot (pre)klinische validatie en toepassingen. Het centrum brengt experts in radiofarmacie, nucleaire geneeskunde en beeldanalyse van zowel KU Leuven als UZ Leuven samen. Het combineert die multidisciplinaire expertise met state-of-the-art infrastructuur die kan worden toegepast voor geneesmiddelenontwikkeling, klinische studies en fundamenteel onderzoek.

 

KU Leuven Christopher Cawthorne
Frauke Christ

Moleculaire Virologie en Gentherapie

De complexiteit van de onderliggende moleculaire mechanismen in de pathogenese van menselijke ziekten vormt vandaag de dag een grote uitdaging bij het ontdekken van geneesmiddelen. In het laboratorium voor Moleculaire Virologie en Gentherapie is de vertaling van solide basisonderzoek naar innovatieve therapieën altijd de ambitie geweest. Vanuit onze decennialange expertise in HIV-virologie en celbiologie, met een focus op LEDGF/p75, een epigenetische lezer, valideren we nieuwe targets voor het ontdekken van geneesmiddelen op het gebied van HIV, leukemie en het Rett-syndroom.

 

KU Leuven Frauke Christ
frauke.christ@kuleuven.be +32 16 37 40 61; +32 16 37 40 44
Lotte Coelmont

Laboratorium Virologie en Chemotherapie (Rega Instituut)

Sinds de oprichting in 1954 heeft het Rega Instituut een leidende rol gespeeld in de strijd tegen bacteriële en virale infecties, immunologische aandoeningen en andere aandoeningen. In samenwerking met een laboratorium in Praag beschreven Rega-onderzoekers de werking van de HIV-remmer tenofovir. Dit middel is sinds 2001 op de markt en is nog steeds het meest gebruikte hiv-medicijn ter wereld.

 

KU Leuven Lotte Coelmont
lotte.coelmont@kuleuven.be +32 16 32 17 08; +32 16 37 90 20
Nick Geukens

PharmAbs - The KU Leuven Antibody Center

PharmAbs wil met antilichamen een brug slaan tussen ontdekking en valorisatie. Het doel van het centrum is om academische groepen en biotechbedrijven te ondersteunen bij het creëren van waarde voor hun project door het genereren van op maat gemaakte antilichamen, door in vivo proof-of-principle aan te tonen en de ontwikkeling naar de markt op te starten. PharmAbs is een op technologie gebaseerd onderzoekscentrum dat een productgerichte en marktgerichte strategie toepast. Het biedt ook betaalbare fee-for-service oplossingen voor universiteiten en bedrijven.

 

KU Leuven Nick Geukens
nick.geukens@kuleuven.be +32 16 37 71 77
Patrick Chaltin

Centre for Drug Design & Discovery (CD3)

Het Centre for Drug Design and Discovery (CD3) is een centrum voor ontdekking van medicijnen en een investeringsfonds dat werd opgericht om de vertaling van innovatief basisonderzoek naar de kliniek te stimuleren. Als investeringsfonds kan CD3 investeren in zowel drug discovery projecten als spin-off-bedrijven en biotechs, terwijl het als drug discovery centrum investeringen aanvult met een ervaren drug discovery team en state-of-the-art infrastructuur.

De hoeksteen van CD3's activiteiten zijn samenwerkingen met academische onderzoeksgroepen en biotech of farma partners, altijd gericht op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

 

KU Leuven Patrick Chaltin
patrick.chaltin@kuleuven.be +32 16 32 65 23; +32 16 32 65 00; +32 477 610 854
Pieter Leyssen

Laboratorium Virologie en Chemotherapie (Rega Instituut)

Sinds de oprichting in 1954 heeft het Rega Instituut een leidende rol gespeeld in de strijd tegen bacteriële en virale infecties, immunologische aandoeningen en andere aandoeningen. In samenwerking met een laboratorium in Praag beschreven Rega-onderzoekers de werking van de HIV-remmer tenofovir. Dit middel is sinds 2001 op de markt en is nog steeds het meest gebruikte hiv-medicijn ter wereld.

 

KU Leuven Pieter Leyssen
pieter.leyssen@kuleuven.be +32 16 32 16 24; +32 16 37 90 20
Rodrigo Furtado Madeiro Da Costa

Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering

De afdeling voor Skeletale Biologie en Engineering (Prometheus) van KU Leuven is een interdisciplinair initiatief dat zich richt op onderzoek naar en technologietransfer van skeletweefsel-engineering (TE). Het Prometheus-platform heeft drie geïntegreerde programma's:

 • fundamentele wetenschap met betrekking tot stamcellen en 3D weefselcreatie
 • vertaling van wetenschappelijke bevindingen in een technologisch plan voor productieprocessen, kwaliteit en veiligheid
 • het maken van blauwdrukken voor de klinische implementatie van een bot TE-therapie

KU Leuven Rodrigo Furtado Madeiro Da Costa
rodrigo.madeiro@kuleuven.be +32 16 19 41 01
Shinjini Mukherjee

KU Leuven Institute for Single Cell Omics (LISCO)

Het KU Leuven Institute for Single Cell Omics (LISCO) bundelt interdisciplinaire expertise in single-cell multi-omics om normale ontwikkeling, veroudering en ziekteprocessen in mensen en andere organismen te onderzoeken, tot aan de biologie van eencellige levensvormen.

LISCO richt zich op de ontwikkeling van innovatieve single-cell analysetechnologieën en high throughput platforms om baanbrekende biologische en biomedische wetenschap mogelijk te maken die een individueel onderzoekslab overstijgt, om disruptief en normbepalend te zijn in single-cell technologieën en onderzoek, en om technologieën en biomedische ontdekkingen te vertalen naar de kliniek. Het instituut creëert een kader voor academische en industriële samenwerking, dienstverlening en training van de volgende generatie onderzoekers.

LISCO verenigt onderzoekers van KU Leuven, UZ Leuven en VIB-KU Leuven.

 

KU Leuven Shinjini Mukherjee
Tom Broeckx

Genomische geneeskunde: naar therapie en preventie

 

Meer info op de website van het Departement Menselijke Erfelijkheid.

KU Leuven Tom Broeckx
tom.broeckx@kuleuven.be +32 16 37 38 24
Veerle Daniëls

Leuven Kankerinstituut (LKI)

Het Leuven Kankerinstituut stimuleert baanbrekend kankeronderzoek door intense samenwerkingen tussen KU Leuven, UZ Leuven en VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology. Het scala aan activiteiten is zeer breed: van basisresearch naar ontstaansmechanismen van kanker tot translationeel onderzoek naar nieuwe methodes voor diagnostiek en behandeling, en klinische studies bij patiënten. Op deze manier streven we naar een betere preventie, snellere opsporing en meer gerichte behandeling.

 

KU Leuven Veerle Daniëls
Veronique Daniëls

Leuven Viral Vector Core (LVVC)

Leuven Viral Vector Core (LVVC) is een full-service faciliteit die zich toelegt op de ontwikkeling van virale vectoren op maat voor life science-doeleinden. De sterke punten van het LVVC zijn:

 • het heeft MLV-vectoren (murine leukemievirus) van de volgende generatie ontwikkeld met een meer willekeurige verdeling van de integratieplaatsen voor een veiligere gentherapie met bv. een potentiële toepassing in de generatie van CAR T-cellen
 • het heeft een sterke expertise ontwikkeld in het genereren van op virale vectoren gebaseerde diermodellen en de toepassing van (in vivo) moleculaire beeldvormingstechnieken zoals optogenetica en split reporters

Het LVVC biedt deskundig advies op maat van uw
specifiek project en is voortdurend betrokken bij bilaterale contracten met universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie.

KU Leuven Veronique Daniëls
veronique.daniels@kuleuven.be +32 16 32 63 65; +32 16 37 40 61
Aparna Prasad

IMARK: Netwerk voor ontdekking en evaluatie van op beeld gebaseerde biomarkers.

IMARK heeft als doel het versnellen van de ontdekking en ontwikkeling van biomarkers door moleculaire en structurele patronen in ruimte en tijd op te lossen. IMARK maakt gebruik van de diepgewortelde expertise in biomedische beeldvorming aan de Universiteit Antwerpen en zijn voorganger EGAMI om de grenzen van precisiegeneeskunde te verleggen.

Met dit doel voor ogen brengt het onderzoeksgroepen samen met complementaire kennis en tools die alle aspecten van op beeldvorming gericht fundamenteel onderzoek, preklinische validatie en klinische evaluatie beslaan.

IMARK beschikt over hoogwaardige infrastructuur voor elektronen- en lichtmicroscopie, massaspectrometriebeeldvorming, magnetische resonantiebeeldvorming, computertomografie, positronemissietomografie en single-photonemissietomografie.

Bovendien ontwikkelen IMARK-leden actief correlatieve benaderingen die meerdere beeldvormingsmodaliteiten omvatten om de informatie-inhoud te verrijken, en bedenken ze s

Universiteit Antwerpen Aparna Prasad
Julia Gauglitz

PreMet: Precision Medicine Technologies

PreMeT (Precision Medicine Technology) streeft ernaar precisiegeneeskunde mogelijk te maken door een geïntegreerde benadering van genomica en big data-analyse.

Precisiegeneeskunde is een benadering om gezondheidszorg individueel af te stemmen op basis van de genen, levensstijl en omgeving van een individu. Het is gebaseerd op technologieën die clinici in staat stellen nauwkeuriger te voorspellen welke behandelingen en preventiestrategieën voor een bepaalde ziekte zullen werken bij welke groep getroffen individuen. Belangrijke drijfveren voor precisiegeneeskunde zijn vooruitgang in technologie, zoals de 'next-generation sequencing'-technologie in genomica, de toenemende beschikbaarheid van gezondheidsgegevens en de groei van datasciences en kunstmatige intelligentie.

In deze domeinen hebben meerdere sterke onderzoeksteams van de UAntwerpen de krachten gebundeld om hun onderzo

Universiteit Antwerpen Julia Gauglitz
Martina Bamberger

Vaccine & Infectious Disease Institute (VAXINFECTIO)

VAXINFECTIO werd in 2007 opgericht als een formeel instituut van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen om het multidisciplinair onderzoek naar vaccins en infectieziekten te bevorderen.

Sinds januari 2008 wordt VAXINFECTIO formeel erkend als een van de vijf Centra van Excellentie van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast werd een nieuwe samenwerking tussen VAXINFECTIO en de Evolutionary Ecology Group aan de afdeling Biologie, Faculteit Wetenschappen, erkend als een nieuw Centrum van Excellentie genaamd ASCID (Antwerp Study Centre for Infectious Diseases).

VAXINFECTIO is ook Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)-houder samen met de Faculteit Ontwerpwetenschappen, Afdeling Productontwikkeling (IOF-consortium VAXINFECTIO-PO), dat zich voornamelijk richt op toegepast/industrieel onderzoek en het creëren van valorisatiemogelijkheden.

Universiteit Antwerpen Martina Bamberger
Leen Willems

Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut is een multidisciplinair instituut van Universiteit Hasselt waar high-end technologieën worden gebruikt om nieuwe inzichten te verkrijgen in drie ziektedomeinen: immunologie, neurowetenschappen en hart -en vaatziekten.

Meer in detail streven wij ernaar om:

 • Risicofactoren te indentificeren die mensen doorheen hun hele leven vatbaar maken voor het ontwikkelen van ziekten
 • Betere inzichten te krijgen in ziektemechanismen
 • Ziekteactiviteit beter te monitoren
 • Strategieën te bedenken om ziekten te beheersen, behandelen of zelfs te voorkomen

Universiteit Hasselt Leen Willems
Yvette Kerkum

Onderzoeksgroep REVAL - faculteit Revalidatiewetenschappen

De onderzoeksgroep REVAL van de faculteit Revalidatiewetenschappen van Universiteit Hasselt focust op interdisciplinair en technologie-ondersteund onderzoek binnen de revalidatie, met aandacht voor klinische toepassingen in de praktijk. Hierbij staat het individu centraal met als doel het functioneren, de gezondheid en het welbevinden van ieder persoon te bevorderen. Via het dienstverlening platform ReLab is ook contractonderzoek mogelijk.

Universiteit Hasselt Yvette Kerkum
Els Pardon

Structural Biology Brussels (SBB)

Structural Biology Brussels (SBB) onderzoekt de structuur van eiwitten en DNA op moleculair en atomair niveau. Door de positie van atomen in een macromolecuul te bepalen (bijvoorbeeld eiwitten die duizenden atomen bevatten), kunnen we afleiden hoe zulke moleculen fungeren als kleine machines en hoe ze met elkaar interageren. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het ontrafelen van de complexe machinerie die cellen doet functioneren.

VUB Els Pardon
els.pardon@vub.be +32 2 629 19 95
Sven Arnouts

Provaxs

Provaxs is het business development center van de Universiteit Gent voor innovatie in dierengezondheid. Het is onze ambitie om de zorg voor dieren te verbeteren door wetenschappelijke expertise, kennis en knowhow over diergezondheid te combineren met een ondernemende organisatie van wetenschappers en ervaren tech-transfer professionals.

Universiteit Gent Sven Arnouts
sven.arnouts@ugent.be +32 495 70 73 34
Kristof De Mey

Victoris

Victoris, het Valorisatiecentrum voor Technologische Optimalisatie, Onderzoek en Innovatie in de Sport, vertegenwoordigt ruim 40 onderzoekers die actief zijn in een variëteit aan sporten. Het uiteindelijke doel van elk lid van het consortium is om mensen op de best mogelijke manier te ondersteunen door producten en diensten te creëren die gebaseerd zijn op wetenschap. Dit betreft zowel sensor- en digitale technologie, textiel, zolen en schoeisel, als voeding en supplementen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zet men partnerschappen op met bedrijven, startups, clubs, federaties, overheden, enz.

Universiteit Gent Kristof De Mey
kristof.demey@ugent.be +32 486 14 57 37
Thierry Vanden Driessche

Regenerate: ontwikkeling en validatie van gentherapie van de komende generatie

Gentherapie heeft als belangrijkste potentieel om ziekten te genezen en menselijk lijden te verlichten. In dit IOF-project richt de VUB zich op de ontwikkeling en validering van de toekomstige generatie gentherapie om de therapeutische voordelen voor patiënten te maximaliseren en potentiële neveneffecten te minimaliseren. Het uiteindelijke doel van het project is het consolideren van een nieuw technologieplatform met potentieel brede implicaties voor klinische en industriële valorisatie.

VUB Thierry Vanden Driessche
Daisy Flamez

Biomarked

Biomarked is een netwerk van 33 onderzoeksgroepen die zich concentreren op preklinisch biomerker onderzoek, ontwikkeling van biomerkers naar diagnostische testen of therapie en interactie van microbioom met ziektebeelden/therapie. Onze expertise omvat platform technologie voor biomerker identificatie en karakterisatie (metabolomics, proteomics, (epi)genomics, EV-CORE expertise center, glycomics, ddPCR expertise center, O-LINK platform, studie van de biologische klok, CRISPRarray screening), alsook bioinformatica en ontwikkeling van pre-klinische in vitro assays (Cuboids, Spheroids, metastatische assays, organoids).

Hierbij lopen diverse projecten in precisie geneeskunde, screening en therapy monitoring van kanker, metabole ziekten, HIV, IBD, alsook interactie tussen microbioom en diverse ziekte patronen. Therapeutische projecten in pre-klinische ontwikkeling omvatten een biological therapie voor diverse oogziektes, gentherapie/ASO therapie voor retinale oogziekten en kanker. We erken nauw samen met het CRIG platform (Cancer Research Institute Ghent) en het GATE platform (Gene Cell Tissue Engineering).

Universiteit Gent Daisy Flamez
daisy.flamez@ugent.be +32 477 44 71 10
Ewout Vansteenkiste

HyCT

Het doel van HyCT - Hybrid Computed Tomography in de natuur- en levenswetenschappen is om technologie naar de markt te brengen, proactief te kijken naar ontwikkelende technologieën en co-creatiepartnerschappen met de industrie te starten.

In 2007 richtte de Universiteit Gent het Hybrid Computed Tomography valorisatiecluster (of HyCT) op onder de paraplu van het Vlaams Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Voortkomend uit twee kernfaciliteiten, met name UGCT (röntgenbeeldvorming in de natuurwetenschappen) en MEDISIP (CT-, PET- en SPECT-hardware in de levenswetenschappen), bestaan ​​de huidige leden uit 12 onderzoeksteams van de Universiteit Gent. Vijf daarvan houden zich bezig met tomografische beeldhardware (1D tot en met 4D), signaal- en beeldverwerking voor materiaalwetenschappen en levenswetenschappen in brede zin. Zeven ondersteunende groepen variëren van elektronica over klinische afdelingen tot veterinaire specialisten.

Universiteit Gent Ewout Vansteenkiste
Ewout.Vansteenkiste@UGent.be +32 498 76 96 43
Ewout Vansteenkiste

MedTeG

MedTeG - Medical Technology Ghent faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve medische technologieën via haar robuuste ecosysteem in Gent, met een sterk netwerk in het hele land en daarbuiten. MedTeG werd opgericht op basis van de gemeenschappelijke visie om Gent uit te laten groeien tot een bloeiende MedTech-hub.

Universiteit Gent Ewout Vansteenkiste
Ewout.Vansteenkiste@UGent.be +32 498 76 96 43
Tim Desmet

ACT-T & GATE

Het consortium ACT-T - Advanced Cell & Tissue Engineering verenigt onderzoekers en dokters uit de UGent en het UZ Gent rond genen-, cel- en weefseltherapie. Het ondersteunt en is mede-oprichter van het platform GATE - Ghent Advanced Therapies en Tissue Engineering.

Universiteit Gent Tim Desmet
Ti.Desmet@ugent.be +32 494 56 08 18
Dominic De Groote

DISCOVERE

DISCOVERE ondersteunt CRIG-onderzoekers rechtstreeks bij hun inspanningen om hun uitvindingen te laten rijpen en valideren tot een aantrekkelijk medicijn of technologisch goed ten behoeve van kankerpatiënten. Daarnaast levert DISCOVERE bedrijfsontwikkelingsdiensten om partnerschappen met de industrie op te zetten en wil het fungeren als een organisatorisch toegangspunt voor bedrijven die op zoek zijn naar specifieke oplossingen voor hun eigen projecten voor het ontdekken van geneesmiddelen, het afleveren van geneesmiddelen of de productie van geneesmiddelen.

Universiteit Gent Dominic De Groote
Dominic.DeGroote@UGent.be +32 9 264 80 63
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën