Engineering
Expertise

Engineering

Innovatie in engineering vormt de ruggengraat van vooruitgang. Onze grensverleggende technologieën en ontwerpen stimuleren oplossingen voor complexe uitdagingen en leggen de basis voor een betere en efficiëntere wereld.

Anneke Hunninck

SuMaT

Het consortium Sustainable Materials Technology (SuMaT) heeft tot doel de uitdagingen aan te pakken die ontstaan door de heroverweging van materiaalselectie en -ontwerp in het kader van maatschappelijke veranderingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de noodzaak van hernieuwbare materialen in verschillende industrieën, en dit alles om bij te dragen aan de ambitie van de Europese Green Deal: een hulpbron-efficiënte en concurrerende economie realiseren, waarbij economische groei losgekoppeld wordt van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het accent ligt op het ontwerpen van duurzame materialen ter vervanging van traditionele primaire materialen

VUB Anneke Hunninck
Simon Beckers

BruBotics

BruBotics, het Brussels Human Robotics Research Center van de Vrije Universiteit Brussel, is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat samenwerkt met acht onderzoeksgroepen om de levenskwaliteit en werkomstandigheden van mensen te verbeteren door middel van expertise in robotica, kunstmatige intelligentie en diverse wetenschapsgebieden, waaronder revalidatie, bewegingswetenschappen, sociale wetenschappen, retail marketing, vergrijzing en eHealth, met als doel de grenzen te doorbreken in het domein van Human Robotics in samenwerking met industriële en maatschappelijke partner

VUB Simon Beckers
Gabriël Van de Velde

BruBotics

BruBotics, het Brussels Human Robotics Research Center van de Vrije Universiteit Brussel, is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat samenwerkt met acht onderzoeksgroepen om de levenskwaliteit en werkomstandigheden van mensen te verbeteren door middel van expertise in robotica, kunstmatige intelligentie en diverse wetenschapsgebieden, waaronder revalidatie, bewegingswetenschappen, sociale wetenschappen, retail marketing, vergrijzing en eHealth, met als doel de grenzen te doorbreken in het domein van Human Robotics in samenwerking met industriële en maatschappelijke partner

VUB Gabriël Van de Velde
Sudha X

Acoustics & Vibration Research Group (AVRG)

Het centrale doel van de AVRG is het uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek op het brede gebied van Acoustics & Vibrations, met speciale nadruk op de ontwikkeling van geavanceerde test- en systeemidentificatiemethodologieën met toepassing in de machinebouw (experimentele en operationele modale analyse, schadebeoordeling en structurele gezondheidsbewaking, offshore windturbinebewaking, modellering en controle van additieve productie, optische meettechnieken).

VUB Sudha X
Rik Steensels

Construction Engineering Research Group (CERG)

De Construction Engineering Research Group (CERG) van Universiteit Hasselt richt haar onderzoek op de analytische, numerieke en experimentele beoordeling van het technisch ontwerp van zowel constructies als weginfrastructuur. Zo wil CERG de overdracht van fundamenteel onderzoek naar praktische toepassingen, en naar de praktijk, vergemakkelijken.

Universiteit Hasselt Rik Steensels
Bart De Ketelaere

Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren (MeBioS)

MeBioS onderzoekt de interactie tussen biologische systemen en fysische processen. De nadruk ligt op het meten van eigenschappen van biologische producten en procesvariabelen, de analyse van de gemeten signalen door middel van geavanceerde statistische methoden, proces- en apparatuurontwerp, optimalisatie en controle. Mathematische modellen om de werkingsprincipes van biologische systemen op verschillende ruimtelijke en temporele schalen te beschrijven zijn hiervoor essentieel.

 

KU Leuven Bart De Ketelaere
bart.deketelaere@kuleuven.be +32 16 32 85 93; +32 487 545 312
Rodrigo Furtado Madeiro Da Costa

Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering

De afdeling voor Skeletale Biologie en Engineering (Prometheus) van KU Leuven is een interdisciplinair initiatief dat zich richt op onderzoek naar en technologietransfer van skeletweefsel-engineering (TE). Het Prometheus-platform heeft drie geïntegreerde programma's:

  • fundamentele wetenschap met betrekking tot stamcellen en 3D weefselcreatie
  • vertaling van wetenschappelijke bevindingen in een technologisch plan voor productieprocessen, kwaliteit en veiligheid
  • het maken van blauwdrukken voor de klinische implementatie van een bot TE-therapie

KU Leuven Rodrigo Furtado Madeiro Da Costa
rodrigo.madeiro@kuleuven.be +32 16 19 41 01
Bert Lagrain

Duurzame Processen en Katalyse (CSCE)

De missie van het CSCE is het produceren van kennis voor een beter begrip van de rol van heterogene katalyse in de opkomende circulaire en koolstofslimme economie. Als een groep academici, studenten en technici, geïnteresseerd en opgeleid in verschillende disciplines, zijn we zeer toegewijd aan het zoeken naar nieuwe katalyseoplossingen om de duurzame productie van chemicaliën en materialen te stimuleren en mogelijk te maken. CSCE-onderzoek bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel tot toegepast katalyseonderzoek, zowel in chemie als in engineering.

 

KU Leuven Bert Lagrain
bert.lagrain@kuleuven.be +32 16 32 16 27; +32 16 32 16 27
Ann Witvrouw

The KU Leuven Institute of Additive Manufacturing - Leuven.AM

Leuven.AM is een prestigieus instituut voor Additive Manufacturing (AM) aan KU Leuven in België. Het creëert multidisciplinaire samenwerkingen door de expertise van meer dan 200 experts van over de hele universiteit en de universitaire ziekenhuizen samen te brengen.

Het onderzoek bij Leuven.AM omvat de volledige waardeketen van additive manufacturing, inclusief materiaal- en grondstofontwerp, procesontwikkeling en -optimalisatie, karakterisering en uiteindelijk toegevoegde waarde door additive manufacturing. We brengen deze brede waaier aan expertise samen en creëren toegevoegde waarde en een positieve maatschappelijke impact met additive manufacturing.

 

KU Leuven Ann Witvrouw
ann.witvrouw@kuleuven.be +32 16 32 71 59; +32 16 32 71 59
Bert Pluymers

Mecha(tro)nische SysteemDynamica (LMSD)

De onderzoeksgroep Mecha(tro)nische SysteemDynamica van KU Leuven streeft naar het creëren van toegevoegde waarde tijdens elke fase (ontwerp - productie - operaties) in de levensduur van mecha(tro)nische systemen door het begrijpen, monitoren en controleren van hun dynamisch (beweging-vibratie-akoestiek) gedrag.

We streven naar internationaal leiderschap in engineering dynamics door middel van excellent onderzoek, onderwijs en diensten; voortbouwend op een expertise van vijf decennia en met het Digital Twin-concept als centraal element in onze roadmap.

Het feit dat we aan de basis liggen van spin-offbedrijf LMS International, nu Siemens Industry Software, en dat we een kerngroep vormen van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie in Vlaanderen, illustreert dat industriële en maatschappelijke relevantie onze essentiële drijfveren zijn.

 

KU Leuven Bert Pluymers
bert.pluymers@kuleuven.be +32 16 32 25 29; +32 479 735 606
Hugo Thienpont

Photonics B-Phot

Fotonica is een belangrijke digitale technologie van de 21ste eeuw en de sleuteltechnologie die gebruik maakt van de unieke eigenschappen van licht. Fotonica vormt de kern van de activiteiten van B-PHOT in zijn onderzoeks- en innovatiecentrum voor fotonica op de fotonica-campus Gooik van de VUB (Vrije Universiteit Brussel, België). B-PHOT verenigt een kritische massa van 70 hoogopgeleide onderzoekers en technologie-experts, gecoacht en geleid door Prof. Hugo Thienpont, met als missie om fotonica gezamenlijk te omarmen, de punten te verbinden tussen fotonicaonderzoek, -innovatie, -onderwijs en STEM, en verbanden te leggen met andere wetenschaps- en ingenieursdisciplines. Ons doel is om met fotonica bij te dragen aan het oplossen van de huidige en toekomstige wereldwijde uitdagingen in sectoren zoals Biomedical, Industry 4.0, Agrifood, Informatie en Communicatie, Mobiliteit, Duurzaamheid en Smart Cities, en aan het bouwen van een betere en ge

VUB Hugo Thienpont
hugo.thienpont@vub.be 0473 36 12 02
Jeroen De Maeyer

M&F

Machineries & Factories (M&F) is actief op het gebied van smart motion producten zoals robotica, on- & off-road voertuigen, industriële apparatuur en aandrijflijnen voor (hernieuwbare) energiesystemen; en slimme productiesystemen zoals flexibele assemblagelijnen, batch- en continue processen. Door gebruik te maken van onze diepgaande kennis op het gebied van elektromechanische systemen en industriële systeemtechniek, evenals bedrijfseconomie, omarmen we de Industrie 4.0-context, aangedreven door digitalisering en digital twin-technologie.

Universiteit Gent Jeroen De Maeyer
jeroen.demaeyer@ugent.be +32 471 58 88 32
Bart Hommez

CleanChem

CleanChem - Cleantech for sustainable chemical production is een business development centrum dat de industriële adoptie van innovatief, hoogwaardig onderzoek rond duurzame chemische technologie faciliteert.

Universiteit Gent Bart Hommez
Bart.Hommez@UGent.be +32 471 99 41 94
Stijn Matthys

DuraBUILDmaterials

DuraBUILDmaterials - DBm is een netwerk van onderzoeksteams aan de Universiteit Gent, die expertise op het gebied van duurzame bouwmaterialen en constructies bundelen. Het DBm kennis- en technologieoverdrachtcluster is uw toegangspoort tot de innovatie-, technologieoverdracht- en industriële samenwerkingsactiviteiten van de Universiteit Gent op het gebied van de bouw en de gebouwde omgeving. Het doel van DBm is om recente originele onderzoeksresultaten te valideren en kennisoverdrachtsactiviteiten en onderzoekssamenwerking met de industrie te faciliteren, om zo innovatie en ontwikkeling in de bouwsector te ondersteunen. Het DBm-cluster ondersteunt en zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven.

Universiteit Gent Stijn Matthys
Stijn.Matthys@UGent.be +32 477 65 05 21
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën