Cleantech & Energie
Expertise

Cleantech & Energie

Innovatie in cleantech & energie tilt duurzaamheid naar nieuwe hoogten. Onze baanbrekende oplossingen transformeren hoe we de wereld van energie voorzien en het milieu beschermen, wat ons op weg zet naar een groenere, meer duurzame toekomst.

Freddy Dardenne

Geïntegreerde technologieën in ecosystemen met een focus op milieuwetenschappen (Enviromics)

Enviromics is een multidisciplinair consortium van UAntwerpen-onderzoekers met een focus op milieuwetenschappen en -technologieën. Door middel van impactvolle, fundamentele en interdisciplinaire benaderingen in de biologie, (bio)chemie en bio-ingenieurswetenschappen biedt het consortium oplossingen voor ecologische uitdagingen door een sterke interactie tussen drie pijlers: Milieutoepassingen en oplossingen gebaseerd op de natuur, Sensing en analyse en Microbiële technologie en biomaterialen. Dit alles wordt ondersteund door duurzame productontwikkeling en technologiebeoordeling. Waar relevant worden benaderingen van Burgerwetenschap (Citizen Science) opgenomen.

Universiteit Antwerpen Freddy Dardenne
Lieve De Doncker

Imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Universiteit Hasselt Lieve De Doncker
Steven Van Hoof

Imo-imomec

Imo-imomec is een onderzoeksinstituut van Universiteit Hasselt, in samenwerking met imec, waar scheikundigen, natuurkundigen en ingenieurs multidisciplinair materiaalonderzoek uitvoeren. Wij richten ons op geavanceerde materiaalsystemen voor een duurzame en gezonde samenleving. Onze kerndomeinen zijn energieconversie, energieopslag, duurzame materialen, sensoren, zorgmaterialen en quantumtechnologieën.

Universiteit Hasselt Steven Van Hoof
Peter Tom Jones

KU Leuven Instituut voor Duurzame Metalen en Mineralen (SIM²)

De missie van SIM² KU Leuven is het ontwikkelen, organiseren en implementeren van probleemgedreven, wetenschappelijk onderzoek en toekomstgericht onderwijs, dat bijdraagt tot de milieuvriendelijke productie en recyclage van metalen, mineralen en technische materialen, ter ondersteuning van de overgang naar een klimaatvriendelijke, circulaire economie.

SIM² KU Leuven ontwerpt, onderzoekt en exploiteert daarom selectieve en efficiënte processen voor de exploratie, extractie, recuperatie, recyclage en raffinage van (basis- en kritieke) metalen en mineralen, alsook voor de upcycling van primaire en secundaire grondstoffen en de re- en demanufacturing van end-of-life complexe metaalhoudende producten.

 

KU Leuven Peter Tom Jones
peter.jones@kuleuven.be +32 16 32 12 13; +32 16 32 13 14
Glenn Reynders

Toegepaste Mechanica en Energieconversie (TME)

De afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie (TME) bestaat uit vijf onderzoeksgroepen:

KU Leuven Glenn Reynders
glenn.reynders@kuleuven.be +32 16 32 69 16
Marion Bechtold

Elektrische Energiesystemen en -toepassingen (ELECTA)

Het onderzoeksdomein van de afdeling ELECTA beslaat het brede spectrum van elektrische energiesystemen en robuuste regeling van industriële systemen. De ontwikkeling van het toekomstige slimme elektriciteitsnet is de kernactiviteit.

Als een van de grootste onderzoeksgroepen rond elektrische energiesystemen in de Benelux wil ELECTA erkend worden als een centre-of-excellence rond deze thema's, waar fundamenteel onderzoek gecombineerd wordt met onmiddellijke en op termijn toepasbare oplossingen voor de industrie.

 

KU Leuven Marion Bechtold
marion.bechtold@kuleuven.be +32 16 32 27 36; +32 16 32 27 36
Nele Witters

Centrum voor Milieuwetenschappen (CMK)

Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CMK) van Universiteit Hasselt richt zich op problemen rond milieustress in het algemeen, en meer specifiek op de effecten op organismen, bodem-, water- en luchtverontreiniging. Door de jaren heeft CMK academisch leiderschap ontwikkeld in twee aanvullende onderzoekslijnen: duurzame, schone technologieën, en biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaatverandering.

Universiteit Hasselt Nele Witters
Marijke Jozefczak

Centrum voor Milieuwetenschappen (CMK)

Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CMK) van de Universiteit Hasselt richt zich op problemen rond milieustress in het algemeen, en meer specifiek op de effecten op organismen, bodem-, water- en luchtverontreiniging. Door de jaren heeft CMK academisch leiderschap ontwikkeld in twee aanvullende onderzoekslijnen: duurzame, schone technologieën, en biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaatverandering.

Universiteit Hasselt Marijke Jozefczak
Judith Ooms

EnerGhentIC

EnerGhentIC is de interdisciplinaire gemeenschap van de Universiteit Gent die onze energietoekomst innoveert in samenwerking met de industrie en beleidsmakers. De Universiteit Gent levert toponderzoek in het domein van energie, verspreid over verschillende disciplines, dat de potentie heeft om bij te dragen aan de broodnodige energietransitie. EnerGhentIC maakt het verschil door te focussen op het creëren van impact, vertrekkend vanuit het energieonderzoek aan onze universiteit. De EnerGhentIC gemeenschap telt ruim 200 leden, allemaal actief in energiegerelateerde domeinen aan de Universiteit Gent. Onze groep bestaat uit junior en senior onderzoekers, professoren, technici, business developers en ondersteunend personeel, verdeeld over 17 onderzoeksgroepen, 5 faculteiten en 3 campussen van de Universiteit Gent.

Universiteit Gent Judith Ooms
judith.ooms@ugent.be +32 499 41 02 29
Nele Ameloot

BioMolecules

Het valorisatieconsortium BioMolecules omvat 25 onderzoeksgroepen die zich concentreren op industriële biotechnologie. Deze groepen benutten micro-organismen als mini-chemische fabrieken voor de productie van een breed scala aan producten, met toepassingen in sectoren zoals voeding, veevoeding, platformchemicaliën, specialty chemicals, cosmetica en waterzuivering. Een sleutelrol binnen dit consortium is weggelegd voor synthetische biologie en biocatalyse, essentieel voor het ontwikkelen van innovatieve productiemethoden. Daarnaast is groene chemie een belangrijke tool om deze processen duurzamer en meer milieubewust te maken.

Universiteit Gent Nele Ameloot
nele.ameloot@ugent.be +32 483 44 99 68
Nathan De Geyter

EoW

Het multidisciplinaire consortium EoW - End-of-Waste aan de AUGent (Associatie Universiteit Gent) brengt 35+ onderzoeksgroepen samen binnen het domein van de circulaire bioeconomie, met als doel biomassa en organische nevenstromen te transformeren in waardevolle grondstoffen en biogebaseerde toepassingen via publiek-private samenwerkingen in de (dieren-)voeding, waterzuivering, (agro-)chemie, materialen en energie.

Universiteit Gent Nathan De Geyter
nathan.degeyter@ugent.be +32 9 264 60 16
Bart Hommez

CleanChem

CleanChem - Cleantech for sustainable chemical production is een business development centrum dat de industriële adoptie van innovatief, hoogwaardig onderzoek rond duurzame chemische technologie faciliteert.

Universiteit Gent Bart Hommez
Bart.Hommez@UGent.be +32 471 99 41 94
Stijn Matthys

DuraBUILDmaterials

DuraBUILDmaterials - DBm is een netwerk van onderzoeksteams aan de Universiteit Gent, die expertise op het gebied van duurzame bouwmaterialen en constructies bundelen. Het DBm kennis- en technologieoverdrachtcluster is uw toegangspoort tot de innovatie-, technologieoverdracht- en industriële samenwerkingsactiviteiten van de Universiteit Gent op het gebied van de bouw en de gebouwde omgeving. Het doel van DBm is om recente originele onderzoeksresultaten te valideren en kennisoverdrachtsactiviteiten en onderzoekssamenwerking met de industrie te faciliteren, om zo innovatie en ontwikkeling in de bouwsector te ondersteunen. Het DBm-cluster ondersteunt en zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven.

Universiteit Gent Stijn Matthys
Stijn.Matthys@UGent.be +32 477 65 05 21
Valentina Goftman

ChemTech

ChemTech coördineert de valorisatie van Chemische Technologieën. Het wil het middelpunt zijn van industriële samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen die zich bezighouden met chemie en bedrijven die op zoek zijn naar chemische expertise. Op deze manier faciliteert en coördineert ChemTech het opzetten van industriële projecten en beheert het een strategische IP-portfolio en de licentiemogelijkheden ervan.

Universiteit Gent Valentina Goftman
Valentina.Goftman@UGent.be +32 9 264 44 21
Lieva Van Langenhove

TEX IS MORE

TEX IS MORE is een valorisatieconsortium van de Associatie Universiteit Gent. Onze primaire focus ligt op bedrijfsontwikkeling ten behoeve van alle segmenten in de textielindustrie. TEX IS MORE bouwt bruggen tussen academisch onderzoek en industriële toepassingen in textiel. Wij creëren oplossingen voor de behoeften van (eind)gebruikers vanuit technologisch en zakelijk perspectief. TEX IS MORE is een katalysator voor textielinnovaties waar mens, dier en natuur profijt van hebben.

Universiteit Gent Lieva Van Langenhove
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologieën