Andere
Expertise

Andere

Innovatie in uiteenlopende onderzoeksdomeinen zorgt voor vooruitgang en ontrafelt de mysteries van onze wereld. Een multidisciplinaire aanpak stimuleert ontdekkingen en oplossingen die onze horizon verbreden en de toekomst vormgeven.

Wim Ectors

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)

Het Instituut voor Mobiliteit van UHasselt geeft vorm aan de mobiliteit van de toekomst door wetenschappelijk onderbouwde oplossingen aan te reiken voor de grote uitdagingen waarmee de maatschappij en de industrie geconfronteerd worden. IMOB is actief binnen de domeinen mobiliteit en verkeersveiligheid en focust daarbij op verplaatsingsgedrag. We doen dit door de interactie te bestuderen tussen gedrag, infrastructuur en technologie.

Universiteit Hasselt Wim Ectors
Simon Delaere

Studies in Media, Innovation & Technology

De onderzoekers van de onderzoeksgroep Studies in Media, Innovation & Technology (SMIT) houden zich bezig met 3 slimme toepassingsdomeinen: Media, Steden en Gezondheid & Werk. Ze bieden diensten aan in proeftuinen, markt & beleid en privacy & ethiek. SMIT is een onderzoeksgroep van de VUB en imec.

VUB Simon Delaere
simon.delaere@vub.be + 32 2 629 16 22
Bram Lievens

Studies in Media, Innovation & Technology

De onderzoekers van de onderzoeksgroep Studies in Media, Innovation & Technology (SMIT) houden zich bezig met 3 slimme toepassingsdomeinen: Media, Steden en Gezondheid & Werk. Ze bieden diensten aan in proeftuinen, markt & beleid en privacy & ethiek. SMIT is een onderzoeksgroep van de VUB en imec.

VUB Bram Lievens
Dimitris Dimitriou

Law, Science, Technology & Society (LSTS)

Dit project van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS), gesteund door het Industrieel Onderzoeksfond (IOF) van de VUB, focust op de optimalisatie van het legaal en ethisch gebruik van technologieën voor Cybersecurity en Gezondheid. LSTS koestert een bottom-up interdisciplinaire aanpak, waarbij disciplinaire wetenschappelijke (juridische, criminologische, sociologische, technologische, enz.) praktijken en onderzoek elkaar ontmoeten, wederzijds belang en begrip zoeken, en articulaties opbouwen die respect blijven houden voor de verschillende beperkingen van de betrokken disciplines, hun eigen manier om vragen en kwesties te construeren en hun wederzijdse impact. De onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS) bestaat uit twee afzonderlijke labs: het Cyber and Data Security Lab (CDSL) en het Health and Ageing Law Lab (HALL).

VUB Dimitris Dimitriou
Bart Demuyt

Huis van de Polyfonie (onderzoeksgroep Musicologie)

Sinds 2011 coördineert en stuurt de Alamire Foundation vanuit het Huis van de Polyfonie haar traject van kennisbeheer. De werking wordt bepaald door de doelstellingen en methodologie van de organisatie: de ontwikkelde kennis borgen maar ze tegelijkertijd ook toetsen aan de praktijk, om vervolgens nieuwe inzichten en expertise te genereren.

Dit impliceert dat valorisatie niet enkel als een resultante van onderzoek moet worden beschouwd, maar dat ze er zelf deel van uitmaakt en er een determinerende rol in speelt. Omwille van de unieke interactie die daardoor tussen wetenschap, uitvoering en publiek ontstaat, is het Huis van de Polyfonie door internationale experten bevestigd als “International Centre of Excellence” voor de ontsluiting van muzikaal erfgoed in de Lage Landen.

KU Leuven Bart Demuyt
bart.demuyt@kuleuven.be +32 16 32 88 24
Sofie Taes

Onderzoeksgroep Culturele Studies (DigitGLAM)

DigitGLAM ondersteunt GLAM-instellingen (Galeries, Libraries, Archives and Museums) bij het ontwikkelen van een sterke, state-of-the-art digitale curatie, online aanwezigheid en gebruikersbetrokkenheid, zowel op het web als via sociale media, om een belangrijk publiek en belanghebbenden te bereiken en te versterken, gebaseerd op de nieuwste onderzoeksinzichten in combinatie met jarenlange ervaring in de sector.

DigitGLAM is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen aan de KU Leuven uit de Menswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen. We leveren expertise en diensten op drie assen: 

  • gebruikersengagement
  • digitale curatie
  • digitale transformatie

KU Leuven Sofie Taes
sofie.taes@kuleuven.be +32 16 37 94 26
Simon Appeltans

Data Science Instituut (DSI)

Het Data Science Instituut brengt meer dan 150 onderzoekers samen die werkzaam zijn in het brede veld van datawetenschap, verspreid over faculteiten en onderzoeksgroepen van de Universiteit Hasselt.
Het hoofddoel van DSI is het faciliteren van de datagedreven toekomst. Wij zetten ons in voor datagerelateerde uitdagingen, fundamentele innovaties en toepasbare oplossingen.

Universiteit Hasselt Simon Appeltans
Emiliano Mancini

Data Science Instituut (DSI)

Het Data Science Instituut brengt meer dan 150 onderzoekers samen die werkzaam zijn in het brede veld van datawetenschap, verspreid over faculteiten en onderzoeksgroepen van de Universiteit Hasselt.
Het hoofddoel van DSI is het faciliteren van de datagedreven toekomst. Wij zetten ons in voor datagerelateerde uitdagingen, fundamentele innovaties en toepasbare oplossingen.

Universiteit Hasselt Emiliano Mancini
Lotte Verdonck

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (BEW)

Het onderzoek van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van Universiteit Hasselt richt zich op een aantal speerpuntdomeinen. Verschillende van deze speerpuntthema's zijn nauw verbonden met sociaal-economische uitdagingen en opportuniteiten in de regio: ondernemerschap en het bestuur van familiebedrijven, milieueconomie, logistiek en diversiteit in organisaties zijn enkele voorbeelden.

Universiteit Hasselt Lotte Verdonck
Lieve Weytjens

Onderzoeksgroepen Arck & MAD - Faculteit Architectuur en Kunst

ArcK is de onderzoeksgroep van de Faculteit Architectuur en Kunst van Universiteit Hasselt die zich richt op onderzoek in de architectuur en interieurarchitectuur. Wij doen fundamenteel en toegepast onderzoek naar de gebouwde omgeving. In een multidisciplinair team werken we aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals een doelgericht en adaptief hergebruik van ons erfgoed, het betrekken van diverse groepen bij ruimtelijke transformatieprocessen, kritische reflectie op en bijdrage aan de milieu-impact van onze gebouwde omgeving, inclusief ontwerpen, ontwerpen voor welbevinden en beleving...
Deze uitdagingen komen aan bod in 5 onderzoeksdomeinen: ‘Spatial Capacity Building’, ‘Sustainability’, ‘Designing for More’, ‘Trace: heritage & adaptive reuse’ and ‘FRAME’.

De onderzoeksgroep MAD is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt en de<

Universiteit Hasselt Lieve Weytjens
Jelle Smekens

Electromobility

MOBI is de innovatieve onderzoekscentrum voor elektromobiliteit in Europa en wil een sterke bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Met meer dan 120 specialisten vormen we een multidisciplinair team dat de overgang naar een milieuvriendelijker en meer geëlektrificeerd mobiliteits- en transportsysteem ondersteunt.

VUB Jelle Smekens
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe technologie├źn